Checklist voor Parket-, Kurk-, PVC- en Laminaatvloeren

 

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw parket-, kurk- PVC- of laminaatvloer bij Parket Benelux

Voordat uw vloer geplaatst wordt, zijn er nog een paar zaken waar u aan kunt denken om een perfect geplaatste vloer te krijgen. Hieronder vindt u daarvan een overzicht.

– Heeft u het juiste adres aan ons doorgegeven? Bij verhuizing hebben wij uiteraard uw nieuwe adresgegevens nodig!
– Laat ons ruim van tevoren weten als het gebruik van een takel of lift nodig is om de materialen in uw woning te krijgen. Wij kunnen dit voor u regelen, de kosten hiervan worden wel aan u doorberekend.
– Indien u een vloer heeft aangeschaft zonder leggen, dan verzoeken wij u de levering te controleren op uiterlijke beschadigingen en dit te noteren op ontvangstbewijs/factuur.
– Er dient voldoende verlichting, elektriciteit, water en een werkend toilet aanwezig te zijn.
– Zorg voor afdoende verzekering alsmede afsluitbaarheid en glasdichtheid van het pand. De verantwoordelijkheid gaat namelijk bij levering (dus al voordat er gelegd is!) over op u. Ook heeft u verantwoordelijkheid voor de artikelen, materialen en gereedschappen van de ondernemer die zich tijdens het werk     bij u thuis bevinden.
– Zorg er bij nieuwbouwwoningen voor dat de aannemer de vloer met tenminste 30 mm (= NEN-norm) zandcement-dekvloer of anhydrietvloer boven ingegoten CV- en  warmwaterleidingen oplevert. Controleer of dit in uw koopovereenkomst van uw huis zo is vermeld. Als dit niet zo is vraag er dan uitdrukkelijk     om. Dit is belangrijk om krimpnaden en restvochtproblemen te voorkomen. U kunt de gevolgen tevens verminderen door de watertemperatuur in het centrale verwarmingssysteem te verlagen naar 65 graden (niet onder de 60 graden i.v.m. kans op legionella-bacterie).
– Hetzelfde geldt voor de treksterkte van uw cementdekvloer: spreek bij nieuwbouwwoningen met de projectontwikkelaar/aannemer af dat de treksterkte van uw dekvloer tenminste 1 N/mm2 bedraagt.
– Laat de aannemer/projectontwikkelaar tevens weten dat er een vlakheid nodig is, waarbij de afwijking op een rei van 2 meter maximaal 5 mm is.
– De verwarming moet werken zodat de lijm en afwerking goed kan drogen. Een minimum temperatuur van 17° C is noodzakelijk. Vraag voor systemen met vloerverwarming het opstookprotocol vloerverwarming bij uw installateur/ parketleverancier.
– Zorg te allen tijde voor voldoende ventilatiemogelijkheden van de ruimte, óók tijdens uw vakantie.
– Zorg ervoor dat de vloer leeg is. Een vloer is leeg als er geen meubels op staan en eventuele vorige vloerbedekking en lijm-, kalk-, cement- en/of vuilresten en losse delen zijn verwijderd.
– Vloeren en wanden dienen volledig en blijvend droog te zijn bij aanvang van onze werkzaamheden.
– Zorg dat u zelf aanwezig bent, of in elk geval bereikbaar, voor onze parketleggers. Zo kan er in geval van twijfel overlegd worden.
– Het is niet mogelijk om naast het leggen van de vloer tegelijkertijd ook nog anderewerkzaamheden in de betreffende ruimte te laten plaatsvinden.
– Vloeren die afgelakt moeten worden, mogen tussen het aanbrengen van de laklagen door niet betreden worden. Neem de droogtijd van de laatste laklaag in acht.
– Als de vloer is opgeleverd en betaling is nog niet geschied, dan dient er contant betaald te worden aan de vloerenlegger. Zorgt u ervoor dat u voldoende contant geld in huis heeft. Uiteraard kunt u ook per pin betalen.
– Voor het behoud van uw vloer is het van groot belang dat u de relatieve luchtvochtigheid tussen 50 en 65% houdt. Voor het controleren van dit percentage is een geijkte hygrometer nodig. Vraag hierover advies aan uw winkelier.
– Laat u voor én na het leggen van de vloer voorlichten over het onderhoud en volg deze adviezen nauwgezet om lang plezier van uw vloer te houden.
– Hout en kurk zijn natuurproducten. Uw levering kan qua kleur en structuur afwijken van getoonde monsters. De definitieve kleur van uw vloer zal na ca. 6 maanden zijn verschenen. Onder invloed van schommelingen in de luchtvochtigheid kan uw vloer krimpen en uitzetten.

Vragen of opmerkingen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Wij wensen u alvast veel woonplezier op uw nieuwe vloer!

Met vriendelijke groet,

Parket Benelux

Sluit Menu
×
×

Winkelmand